Ks. Grzegorz Pyźlak (ur. 19.03.1972 roku w Łochowie), kapłan Diecezji Siedleckiej. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. Zaangażowanie apostolskie chorych w świetle badań pacjentów szpitala w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.05.1999 roku z rąk Księdza Biskupa Jana Wiktora Nowaka. W latach 1999-2000 pracował w parafii p.w. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy oraz 2000-2001 w parafii p.w. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

     W 2001 roku został skierowany na studia specjalistyczne z Duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku uzyskał licencjat z teologii pastoralnej, a w 2006 roku stopień doktora na podstawie pracy pt. Recepcja przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterza rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. W 2005 roku został asystentem w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin, a w 2008 roku adiunktem. W roku akademickim 2006/2007 prowadził zajęcia z Teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Kielcach. Od 2009 roku został włączony do zespołu koordynującego prace Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Diecezji Siedleckiej.

     Ks. Grzegorz Pyźlak w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 477.

     Ks. Grzegorz Pyźlak od 2007 jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, od 2010 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, a od 2011 r. członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem międzynarodowej organizacji naukowej PosT-Netzwerks der mittel- und osteuropaeischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen.

     Ks. Grzegorz Pyźlak jest autorem dwóch książek naukowych i współredaktorem pracy zbiorowej (podręcznika) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 ss. 824 oraz autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych.

     W pracy naukowej koncentruje się na aktualnej problematyce przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego, wpływie zmian transformacji ustrojowej na życie małżeństwa i rodziny, zagrożeniach, które bezpośrednio dotyczą małżonków, potomstwa i jego wychowania, poradnictwie katolickim oraz formacji pracowników duszpasterstwa rodzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015, godz. 11:57 - Grzegorz Pyźlak