Udział w działalności naukowej

  • Prawosławie w diecezji lubelskiej w okresie życia bł. Biskupa Wł. Gorala, w: Błogosławiony biskup Władysław Goral. Czas i miejsce posługi, red. C. Taracha, Lublin 2009, s. 132-152 [referat wygłoszony na sympozjum: Biskup Władysław Goral, jego epoka (1898-1945) i jego Lubelszczyzna. W 110 rocznicę urodzin Błogosławionego, 5 maja 2008 r., KUL].
  • Społeczność katolickiej diecezji lubelskiej wobec akcji rozbiórki cerkwi w 1938 roku, w: Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2009, s. 139-158 [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum naukowym: Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, 13 października 2008 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie].
  • Biskup lubelski Marian Leon Fulman w świetle dokumentów Archiwum Archidiecezji Lubelskiej [wystąpienie na sesji naukowej: Archiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych, 27 stycznia 2011 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie].
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 08:51 - Andrzej Zykubek