Z ogromną radością i dumą informujemy o nadaniu naszemu Profesorowi, ks. dr. hab. Leszkowi Adamowiczowi najwyższej godności akdemickiej – tytułu DOKTORA HONORIS CAUSA Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Uroczystość nadania tego wyróżnienia odbyła się 25 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w Auli A1 Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego.

W imieniu całej Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z całego serca gratulujemy Księdzu Profesorowi i dziękujemy za zaszczytne wyróżnienie naszego Wydziału.

Księdzu Profesorowi serdecznie życzymy wiele satysfakcji z życiowych dokonań, dalszej owocnej działalności, a nade wszystko dobrego zdrowia, aby służyły Kościołowi i nauce.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA KUL

 

zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017, godz. 09:11 - Adam Jankowski