Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Kierownik Katedry

 

Dr hab. n. hum. w zakresie socjologii, mgr teologii. Prowadzi badania z zakresu katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki, zwłaszcza znaczenia pracy ludzkiej dla człowieka i życia społeczno-gospodarczego, koncepcji ładu społeczno-gospodarczego, nowoczesnych modeli organizacji pracy oraz systemów zabezpieczeń społecznych.

 

Uczestnik międzynarodowego projektu (13 krajów) Die religiöse Tiefengrammatik des Sozialen i prac grupy roboczej „Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie. Członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, ekspert PKA, konsultor Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

 

Autor lub współautor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów, w tym kilku w językach obcych; współwydawca, we współpracy z autorami polskimi i zagranicznymi, dwutomowego podręcznika katolickiej nauki społecznej.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 13:27 - Tomasz Peciakowski