1. Wniosek


2. Autoreferat

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

- sekretarz - prof. dr hab. Teresa Paszkowska

- recenzent - o. prof. dr hab. Jacek Kiciński

- recenzent - o. prof. dr hab. Wiesław Gogola
- recenzent - ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski

- członek komisji - ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka

- członek komisji - ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 9 stycznia 2017 r.

powołanie komisji:7 lutego 2017 r.

posiedzenie komisji: 28 kwietnia 2017 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017, godz. 10:08 - Ewa Zięba