1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

- sekretarz - o. dr hab. Ireneusz Ledwoń

- recenzent - ks. dr hab. Bartosz Adamczewski

- recenzent - ks. dr hab. Piotr Ostański

- recenzent - dr hab. Krzysztof Mielcarek

- członek komisji - ks. dr hab. Marek Karczewski

- członek komisji - ks. dr hab. Stefan Szymik

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 4 stycznia 2016 r.

powołanie komisji: 8 marca 2016 r. 

posiedzenie komisji: 8 czerwca 2016 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 12:32 - Ewa Zięba