POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  1. wniosek 

  2. autoreferat 

  3. komisja habilitacyjna 
    komisja habilitacyjna - zmiana 

  4. harmonogram  

  5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Marta Lizut
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:39 - Ewa Zięba