Ks. dr Jarosław Kamiński (ur. w 1976 roku w Mławie, jako syn Wiesława i Haliny), kapłan diecezji płockiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 2001 roku z rąk bpa Stanisława Wielgusa. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, które uwieńczył pracą magisterską pt. Pastoralne funkcje parafii św. Leonarda w Grzebsku w latach 1918-1998, uzyskując tytuł magistra teologii na UKSW w Warszawie. W 2009 roku, po odbyciu studiów z zakresu duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL uzyskał stopień doktora teologii pastoralnej na podstawie rozprawy pt. Zadania duszpasterstwa rodzin w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” i dokumentów Kościoła w Polsce, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. R. Kamińskiego.

      Ks. dr J. Kamiński jest autorem kilku artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe skupia na zadaniach duszpasterstwa rodzin, poradnictwie małżeńsko-rodzinnym i wychowaniu moralnym i religijnym w rodzinie.

Czytaj więcej...

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 13:10 - Ewa Zięba