POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 1. wniosek 

 2. autoreferat 

 3. komisja habilitacyjna
  - ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący
  - ks. dr hab. Andrzej Kiciński - sekretarz
  - ks. dr hab. Andrzej Baczyński - recenzent
  - ks. dr hab. Andrzej Adamski - recenzent
  - ks. dr hab. Kazimierz Święs - recenzent
  - ks. dr hab. Andrzej Żądło - członek komisji
  - ks. dr hab. Paweł Mąkosa - członek komisji

 4. harmonogram przebiegu postępowania
  wszczęcie: 03.03.2015 r. 
  powołanie komisji: 14.04.2015 r.
  posiedzenie komisji: 10.06.2015 r.

 5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:39 - Ewa Zięba