• Znaczenie ekologii ludzkiej w obliczu współczesnych zagrożeń ekologicznych. Referat wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jeden świat – wiele kultur”. Bydgoszcz, 25.10.2012 r.

  • Teologicznomoralne aspekty ruchu drogowego. Referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat – wiele kultur pt. „Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym”. Bydgoszcz, 6.11.2014 r.

  • Wybrane moralne aspekty prostytucji. Referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej pt. „Prostytucja - sposób na życie czy przykra rzeczywistość? Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji”. Lublin, 25.11.2015 r.

  • Zwierzęta w myśli kanonicznej i teologicznomoralnej przełomu XIX i XX wieku. Referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiego Sympozjum Religioznawczego pt. „Rola zwierząt w systemach religijnych”. Warszawa, 18.03.2016 r.

  • Obrona życia w nauczaniu Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony podczas VII Międzynarodowej Konferencji Imienia Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Instytucje broniące życia”. Lublin, 4.04.2016 r.
  • „Utkałeś mnie w łonie mej matki…” – o godności Dziecka Bożego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kanoniczno-prawna ochrona życia”. Lublin, 20.04.2016 r.

  • Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki. Referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat – wiele kultur pt. „Dialog wielokulturowości i prawda”. Bydgoszcz, 27.10.2017 r.
  • Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Integralność ludzkiego ciała jako powinność moralna i granice jego naruszalności”. Lublin, 6.12.2017 r.
  • Doświadczenia na zwierzętach w nauczaniu Kościoła i w refleksji teologicznomoralnej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Zwierząt Laboratoryjnych pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej”. Lublin, 25.04.2018 r.

  • Terapia daremna z perspektywy bioetyki katolickiej. Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wisła, 9.06.2018 r.

  • Teologicznomoralne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Referat wygłoszony podczas X Konferencji Adeptów Fizjologii pt. „Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki”. Lublin, 13.09.2018 r.
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018, godz. 12:18 - Krzysztof Smykowski