Dr n. hum. w zakresie socjologii, mgr teologii.

 

Stypendysta Diecezji Limburg - Sankt Georgen Frankfurt/M 1999-2004; Westfälische Wilhelms-Universität Münster 2004/5; oraz KUL  - Institute for Public Knowledge NYU 2010.

 

Wykłady gościnne: University of Aberdeen 2007 i 2008; Australian Catholic University Sydney 2012.

 

Autor książek i artykułów oraz tłumaczeń tekstów socjologicznych z j. niem. i ang. Prowadzi badania z zakresu KNS i sfery publicznej. Uczestniczy w pracach grupy roboczej “Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie. Organizator międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 13:25 - Tomasz Peciakowski