Dane osobowe
 

Marcin Kowalski, ksiądz diecezji kieleckiej, ur. 22.05.1977 r. w Kielcach. Uczęszczał do IV LO Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej w Kielcach, gdzie w 1996 złożył egzamin dojrzałości. W latach 1996-2002 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 2002 r. obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę magisterską p.t. Pielgrzymka do Boga obecnego w świątyni. Studium egzegetyczno-teologiczne Ps 84, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka. Po przyjęciu święceń prezbiteratu w 2002 r. pracował jako wikariusz i katecheta w parafii Chmielnik, diecezja kielecka.
W latach 2003-2011 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W roku akademickim 2004/2005 studiował archeologię i języki biblijne na Uniwersytecie Hebrajskim w Rothberg International School w Jerozolimie. Po powrocie do Rzymu, w 2007 uzyskał licencjat nauk biblijnych na podstawie pracy ‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51): Transformation of the Living at the Parousia of Christ: An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57, której promotorem był prof.  J.-N. Aletti, SJ. W r. 2011 pod kierunkiem tego samego promotora uzyskał doktorat nauk biblijnych prezentując dysertację Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord: The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10.
Od 2011 zatrudniony na stanowisku asystenta a następnie adiunkta w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lublinie. Obszar zainteresowań naukowych: retoryka antyczna, studia nad tradycjami przekazu ustnego, listy św. Pawła, Jezus historyczny. Wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Sekretarz czasopism biblijnych The Biblical Annals oraz Verbum Vitae. Uczestnik programów radiowych i telewizyjnych popularyzujących Biblię: W Namiocie Słowa, Szukając Słowa Bożego, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (Radio Maryja i Telewizja Trwam). Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej.  

 

 

Zainteresowania

 

literatura starożytna, literatura piękna, filozofia, muzyka współczesna, film.

 

Hobby

 

gra na gitarze, jogging, sporty zespołowe. 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2013, godz. 17:21 - Stefan Szymik