POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 1. wniosek 

 2. autoreferat 

 3. komisja habilitacyjna
  ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk - przewodniczący
  ks. dr hab. Przemysław Kantyka - sekretarz
  ks. prof. dr hab. Józef Budniak - recenzent
  ks. dr hab. Rajmund Porada - recenzent
  dr hab. Krzysztof Leśniewski - recenzent
  dr hab. Marek Kita - członek komisji
  ks. dr hab. Sławomir Pawłowski - członek komisji

 4. harmonogram

  wszczęcie: 18 marca 2014 r.

  powołanie komisji: 6 maja 2014 r.

  posiedzenie komisji: 23 czerwca 2014 r.

 5. uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Marta Lizut
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2018, godz. 13:15 - Ewa Zięba