Najważniejsze publikacje:

 

Artykuły:

 

- Geneza salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS RP), [w:] Salezjanie a sport, Warszawa 1998, s. 195 – 201.

 

- Propozycja programu rekolekcyjnego (Ap 3,20), [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, Poznań 1999, s. 170 – 173.

 

- Pantomimy, [w:] Szkolne rekolekcje wielkopostne. Teoria i praktyka, Poznań 1999, s. 174 – 183.

 

- Miejscownik... czyli zapisków kilka wyciągniętych z zakurzonych warstw pamięci..., [w:] M. i J. Karnasiewicz, Portret mojego miasta. Świecie, Kraków 2006, s. 36 – 38.

 

- Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007, s. 109 – 127.

 

- Amatorski teatr religijny w latach 1980 – 2005. Rekonesans, [w:] W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2007, s. 168 – 178.

 

- W poszukiwaniu źródła światła. Refleksje nad dramatem Romana Brandstaettera Powrót syna marnotrawnego, "Roczniki Humanistyczne KUL" 2010, t. LVIII, z. 1, s. 205 - 218.

 

- Lubelscy kontynuatorzy alternatywy teatralnej lat siedemdziesiątych, [w:] Dylematy dramatu i teatru u progu XXI wieku, red. A. Podstawka, A. Jarosz, Lublin 2011, s. 327-340.

 

- Próby nacisku władz na dramaturgiczną twórczość Romana Brandstaettera, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012,s. 557-573.

 

- Teatr w przepowiadaniu. Refleksje teoretyczno-praktyczne – Przegląd homiletyczny 2013, s. 133-146.

 

Publikacje książkowe:

 

- Mariusz Lach, Piotr Sosnowski, Nauczycielu dobry..., Warszawa 1999.

 

- Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś, Lublin 2009.

 

- Wszystko ma swój czas. 10-lecie Teatru ITP, Lublin 2011.

 

Sesje, Konferencje:

 

- Sesja teatrologiczna w ramach cyklu: DRAMAT I TEATR XX WIEKU, Z problemów dramatu i teatru religijnego w Polsce w XX wieku, KUL, Lublin 28 IV, 2007.(referat: Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera)

 

- Sesja teatrologiczna: „Katedra i Teatr" - Historia współpracy Katedry Dramatu i Teatru KUL z „Teatrem im. J. Osterwy” w Lublinie, Teatr im. J. Osterwy, Lublin, 30 V 2009.  (organizacja i prowadzenie)

 

- Ogólnopolska sesja teatrologiczna: Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, Kazimierz Dolny, 24 - 25 IX 2009. (Referat: Lubelski teatr studencki dziś)

 

- Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna: Wzajemność w kulturze. Teoria i praktyka, org. Katedra teorii kultury i sztuki KUL, Lublin 15 XII 2010. (Referat: Między sceną, literaturą a Biblią)

 

- Sesja teatrologiczna z cyklu: Problemy Dramatu i Teatru XX wieku pt.: Świat i człowiek w teatrze XX wieku, KUL, Lublin 25 VI 2011. (Referat: Antygona nie chce umrzeć - czyli o chrześcijańskim wymiarze "Ciszy" R. Brandstaettera.)

 

 - Sesja teatrologiczna pt.: Dramat – inscenizacja – teatr, KUL, Lublin, 17 XII 2011 (Referat: Teatr dźwięku Romana Brandstaettera)

 

- Ogólnopolska konferencja teatrologiczna pt.: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, Nałęczów 10-12 IX 2012 (Referat: „Ten Trzeci” – Bóg w inscenizacji „Braci Karamazow” Janusza Opryńskiego)

 

- Konferencja pt.: Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej, organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, 19-20 listopada 2012 (Referat: Problematyka religijna w teatrze szkolnym po roku 1989)

 

- Sesja teatrologiczna pt.: Czytanie dramatu (miniatury analityczne), KUL, Lublin, 15 XII 2012 (Referat: Czy diabeł rzeczywiście szaleje po Salem?)

 

Wystąpienia popularyzatorskie:

 

- Czy aby być aktorem należy ukończyć szkołę teatralną? – Spotkanie z młodzieżą na temat kierunku „Wiedza o teatrze”, KUL, 26 III 2012.

 

- Kogo Wyspiański zaprosił na „Wesele”, a kto się zjawił bez zapowiedzi? – Repetytorium polonistyczne, KUL, 11 III 2013.

 

- Teatr - szansą integralnego rozwoju - w ramach Spotkań z twórczymi Pedagogami i Wychowawcami pt. "Uczę się Ciebie Nauczycielu", Katedra Dydaktyki i Edukacji szkolnej, KUL, Lublin 20 II 2014.

 

- Ksiądz, który prowadzi teatr – w ramach sesji naukowej: "Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję…" – wspólnota wychowawcza w służbie młodzieży, Ostrów Wielkopolski 1 III 2014.

 

Działalność artystyczna:

 

Scenariusz:

- Betlejem na dworcu (Łódź, 1992)

- Uciekinier (Łódź, 1999)

- Toast, czyli rady i przestrogi z piekła rodem (2001)

- Historyja (2002)

- Niebieski ptak (2005)

- Opowieści papieskie (2007)

- Prorock (2009)

- pomniejsze etiudy wigilijne i nie tylko

 

Reżyseria:

- Betlejem na dworcu (Łódź, 1992)

- Pokutnik z Osjaku (Łódź, 1993) - po podstawie dramatu R. Brandstaettera

- Cena wolności (Łódź 1998)

- Uciekinier - czyli zawsze możesz wrócić (Łódź, 1999)

- Perła (2001)

- Toast (2001)

- Historyja (2002)

- Nasze Miasto (2003) - na podstawie dramatu Th. Wildera "Nasze miasto"

- Raj utracony (2003)

- Józef - biblijna komedia muzyczna (2004)

- Niebieski ptak (2005)

- Odysea (2005)

- Szklana menażeria (2007) - na podstawie dramatu T. Williamsa "Szklana menażeria"

- Opowieści papieskie (2007)

- Peer Gynt (2007)

- Historyja kameralna (2008)

- Prorock (2009)

- Nowy Raj Utracony (2010)

- Czarownice (2012) - na podstawie dramatu A. Millera "Czarownice z Salem"

- Prawdziwa historia człowieka z La Manchy (2011)

- Spełniony sen (2013)

 

Juror w przeglądach teatralnych:

- SOOFT - Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny (Szczecin 2009)

- Przegląd Inwencji Teatralnych - Łódź (2010)

- "Złota Maska" - Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych inspirowanych myślą Jana Pawła II (Lublin 2009-2013)

- Spotkania teatralne "Zwierciadła" (Lublin 2013)

 

Warsztaty teatralne dla młodzieży (Lublin, Nowy Sącz, Łódź...)

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2014, godz. 10:52 - Mariusz Lach