ks. dr  Paweł Kaleta - autoreferat

 

ks. dr Paweł Kaleta - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

 

komisja habilitacyjna:

ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski - przewodniczący komisji

ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL - sekretarz komisji

ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak - recenzent

ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz - recenzent

dr. hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL - recenzent

ks. dr hab. Piotr Majer - członek komisji

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski - członek komisji

 

Harmonogram:

wszczęcie postepowania habilitacyjnego - 2.02.2017 r.

powołanie komisji habilitacyjnej - 9.05.2017 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 09:21 - Adam Jankowski