Ks. dr Piotr Berkowicz
Ks. Dr Piotr Berkowicz urodzony 28. lipca 1979 roku w Harklowej. Studia filozoficzno-teologiczne w I. 1998-2004 w WSD w Sandomierzu. Mgr Teologii w 2004 r. na Kul-u zaś magister z pedagogiki w 2007 r. oraz dr w 2008 r. z nauk humanistycznych na KU w Ruzomberku. Pracownik Katedry Pedagogiki Katolickiej WZNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz proboszcz parafii Csolnok (Wegry). Zainteresowania naukowe: socjologia wychowania. Prowadzi badania o wartościach moralnych wśród absolwentów Katolickich Szkół.

 


Artykuły:

„Wychowanie młodzieży we wspólnocie eklezjalnej”. w Pedagogika katolicka nr 4 1/2009

„Jan Paweł II wzorem działalności misyjnej przełomu XX i XXI wieku”. w Semper in altum, Stalowa Wola 2010

„Nevelés Egyházi közösségben”.w Katolikus pedagógia, 1(2010)

„Hierarchia wartości wśród absolwentów wybranych szkół katolickich” oddany do druku.

„Kształtowanie wartości moralnych w szkołach katolickich” oddany do druku. 

 

Recenzje:

„Recenzja czasopisma „Katolikus pedágógia” 1(2010)” w: Katolikus pedágógia 2(2011)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2011, godz. 17:48 - Rafał Podleśny