1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

- sekretarz - ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk

- recenzent - ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

- recenzent - ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
- recenzent - ks. dr hab. Krzysztof Guzowski

- członek komisji - ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz

- członek komisji - ks. dr hab. Grzegorz Barth

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 14 września 2016 r.

powołanie komisji: 8 listopada 2016 r.

posiedzenie komisji:

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017, godz. 12:05 - Ewa Zięba