Uczestnictwo w konferencjach

zagraniczne

 • wystąpienie pt. Language, vagueness and definition podczas konferencji pt. 50 years of Studia Logica, Mądralin 2003 r.
 • Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki, Karpacz 2003 r.
 • American Philosophical Association: Central Division Program, Ninety-Ninth Annual Meeting, Westin - Michigan Ave., Illinois, USA, Chicago 2002 r.
 • Konferencja z teorii wiedzy: Justification, Truth, Beliefs, Jabłonna 2001 r.
 • Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki, Karpacz 2000 r.

krajowe

 • wystąpienie pt. Definicja cyrkularna podczas VII Zjazdu Filozoficznego, Szczecin 2004 r.
 • Konferencja filozoficzna, Kazimierz 2004 r.
 • Konferencja filozoficzna, Kazimierz 2003 r.
 • Konferencja filozoficzna, Kazimierz 2002 r.
 • Konferencja z historii logiki, Kraków 2002 r.
 • Konferencja filozoficzna, Kazimierz 2001 r.
 • Konferencja z historii logiki, Kraków 2001r.
 • Konferencja filozoficzna, Kazimierz 2000 r.
 • Konferencja z historii logiki, Kraków 2000r.

Organizacja konferencji

 • Filozofia XX wieku. Próba podsumowania, Kazimierz 2001 r. (http://www.filozofia.pl/)
 • Filozofia wobec wyzwań irracjonalizmu, Kazimierz 2000 r.

Organizacja pobytów naukowych

 • dr Gary Malinas (University of Queensland, Australia) KUL Lublin 2000 r.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, godz. 22:38 - Andrzej Zykubek