POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 1. wniosek 

 2. autoreferat 

 3. komisja habilitacyjna
  - ks. prof. dr hab. Jan Perszon - przewodniczący
  - ks. dr hab. Piotr Wiśniewski - sekretarz
  - ks. prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech - recenzent
  - ks. prof. dr hab. Jacek Nowak - recenzent
  - ks. dr hab. Waldemar Pałęcki - recenzent
  - ks. dr hab. Przemysław Nowakowski - członek komisji
  - ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec - członek komisji

 4. harmonogram przebiegu postępowania
  wszczęcie: 27.04.2015 r.
  powołanie komisji: 02.06.2015 r.
  posiedzenie komisji: 30.09.2015 r.

 5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:37 - Ewa Zięba