Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 1999 tytuł magistra teologii; studia specjalistyczne na Wydziale Nauk Społecznych – w 2005 roku uzyskał stopień doktora socjologii.

 

Zainteresowania naukowe dotyczą aksjologicznych podstaw przestrzeni publicznej oraz polityki społecznej, a w szczególności roli religii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 

Prowadzi badania socjologiczne nad kondycją moralną i religijną społeczeństwa polskiego, koncentrując się przede wszystkim na badaniu postaw studentów wobec religii i moralności. Prowadzi także projekt badawczy nad znaczeniem mechanizmu kolektywnej przemocy (mechanizm kozła ofiarnego) dla zbrodni dokonywanych na tle konfliktów etnicznych. Koncepcję mechanizmu kozła ofiarnego stosuje się przede wszystkim do sytuacji spontanicznych, których głównym wyznacznikiem jest nieświadomy proces uruchamiający się w precyzyjnie określonej sytuacji społecznej.

 

Uczestniczy wraz z pracownikami Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego w projekcie badawczym na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii.

 

W 2015 r. odbył 3 miesięczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych na New York University. 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 01:41 - Tomasz Peciakowski