Ks. Tomasz Bąk, urodzony 6 września 1979r. w Krakowie. Po ukończeniu II LO w Rzeszowie wstąpił do rzeszowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Pracę magisterską: Poemat o dzielnej niewieście (Prz 31, 10-31). Analiza doktrynalna i literacka - pisał pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Potockiego. Święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego przyjął 29 maja 2004r. w Katedrze Rzeszowskiej, a następnie jako wikariusz i katecheta pracował przez rok w parafii p.w. św. Stanisława BM w Jaśle.

Od października 2005r. podjął studia na wydziale biblijnym Papieskiego Instytutu Biblijnego (w tym od października 2006 do lutego 2007 na Hebrew Uniwersity w Jerozolimie), zakończone 8 lutego 2010r. licencjatem z nauk biblijnych, na podstawie pracy: Il significato del verbo avposte,llw nel Vangelo secondo Marco, pisanej pod kierunkiem prof. Klemensa Stock’a, S.J.

Od 24 lutego 2010r. rozpoczął studia na wydziale orientalnym Biblicum, zakończone 30 czerwca 2011r. licencjatem z nauk orientalnych na podstawie pracy: Le citazioni bibliche nell’omelia di Shenute: “Ad Philosophum Gentilem”, pisanej pod kierunkiem prof. Philippe Luisier, S.J.

Od 28 października 2011r. rozpoczął pisanie pracy doktorskiej na temat: Il Proto-Isaia in copto-saidico. Edizione critica sulla base di sa 52 (M 568) e di altri testimoni, pod kierunkiem prof. Philippe Luisier, S.J., zakończonej obroną 13 czerwca 2014r.

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2014, godz. 21:25 - Marcin Zieliński