1. Wniosek


2. Autoreferat

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący -

- sekretarz -

- recenzent -

- recenzent -
- recenzent -

- członek komisji -

- członek komisji -

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 22 stycznia 2018 r.

powołanie komisji:

posiedzenie komisji:

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 10:58 - Ewa Zięba