1. Wniosek


2. Autoreferat

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Jan Perszon

- sekretarz - dr hab. Piotr Kopiec

- recenzent - ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

- recenzent - ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
- recenzent - ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

- członek komisji - prof. dr hab. Michał Wojciechowski

- członek komisji - ks. dr hab. Andrzej Piwowar

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 22 stycznia 2018 r.

powołanie komisji: 6 marca 2018 r.

posiedzenie komisji: 18 czerwca 2018 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2018, godz. 08:25 - Ewa Zięba