POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 1. wniosek 

 2. autoreferat 

 3. komisja habilitacyjna
  ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk - przewodniczący
  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda - sekretarz
  ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek - recenzent
  ks. prof. dr hab. Jan Perszon - recenzent
  ks. dr hab. Wiesław Śmigiel - recenzent
  ks. dr hab. Andrzej Muszala - członek komisji
  ks. dr hab. Andrzej Kiciński - członek komisji

 4. harmonogram przebiegu postępowania
  wszczęcie: 11 października 2013 r.
  powołanie komisji: 7 stycznia 2014 r.

 5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Marta Lizut
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:40 - Ewa Zięba