W 2003 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Chrześcijaństwo wobec kultury. Studium teologicznomoralne na podstawie konferencji Lambeth; 2002 otrzymał doktoranckie stypendium naukowe w Instytucie Teologii Moralnej; od 2003 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL; do zakresu jego badan należy: teologia moralna, bioetyka, życie duchowe rodziny, człowiek chory i niepełnosprawny w rodzinie, człowiek przewlekle chory w rodzinie. Od 2005 do 2008 r. pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2011, godz. 23:09 - Włodzimierz Wieczorek