POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

 

1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016, godz. 08:57 - Ewa Zięba