POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 

 

1. Wniosek 


2. Autoreferat 

 

3. Komisja habilitacyjna

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:40 - Ewa Zięba