1. Wniosek


2. Autoreferat

 

3. Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

- sekretarz - ks. dr hab. Przemysław Kantyka

- recenzent - ks. prof. dr hab. Józef Budniak

- recenzent - ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
- recenzent - ks. dr hab. Leonard Górka

- członek komisji - ks. dr hab. Daniel Brzeziński

- członek komisji - dr hab. Piotr Kopiec

 

4. Harmonogram przebiegu postępowania

wszczęcie: 19 czerwca 2017 r.

powołanie komisji:7 listopada 2017 r.

posiedzenie komisji: 11 stycznia 2018 r.

 

5. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 10:51 - Ewa Zięba