W myśli św. Augustyna wszystko przechodzi przez człowieka, co pozwala jego antropologię postrzegać jako zagadnienie centralne, dla niego samego niezbędne w rozumieniu otaczającego człowieka świata i powołującego go do istnienia Boga. Określając byt ludzki jako imago Dei, podobnie jak wielu innych, także starożytnych pisarzy chrześcijańskich, św. Augustyn rozumie go jednak nieco inaczej. Nie tylko jako najbardziej wyrazisty obraz Stwórcy, ale wręcz miejsce przebywania Boga, którego należy szukać w ludzkiej duszy.

 

 

The Human in the Thought of St. Augustine

Summary

 

St. Augustine focuses on anthropology, which has an impact on his understanding of the world and God. Unlike his contemporaries, Augustine presents the human in the subjective and internalised sense; that is why he is interested in the problem of perception and experience of values. Rational cognition of the Truth, which Augustine closely associates with the personal God, is the reason for happiness. For Augustine the human is the imago Dei (the Image of God), which ought to be sought in the human soul. The iberum arbitrium – free will – is also presented as the integral element of rational nature of the human; it is defined ontologically and should be distinguished from the libertas – freedom, which is the internal autonomy of the human spirit and is assigned to the human. Among all the created beings, the human occupies a special place, connected to their development and dynamism; however, always closely tied to the Creator.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:08 - Natalia Haniewska