Ks. Grzegorz Głąb,  ur. 16 VII 1975 r. w Kielcach. W latach 1994-2000 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W 2000 r. uzyskał na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego tytuł magistra teologii  na podstawie pracy „Podobieństwa i różnice mów św. Piotra i Pawła w Dziejach Apostolskich”.
W l. 2005-2007 odbył specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej na
Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zakończone tytułem licencjata teologii.

Od 2002 r. studiował też filologię polską na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2007 r. obronił pracę:  Świętość i spowiedź w twórczości Władysława Jana Grabskiego, promotor prof. dr hab.  Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.
W l. 2007-2011 kontynuował studia polonistyczne jako doktorant KUL. W roku 2011 obronił pracę doktorską: Motyw spowiedzi w prozie polskiej XX wieku, napisaną na seminarium z literatury współczesnej pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej.

Od roku 2009 prowadzi zajęcia z literatury polskiej po 1918 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011, godz. 08:48 - Liliana Kycia