Dzieło chrystianizacji Nauczycieli Słowian stanowi w dziejach chrześcijaństwa jedyne w swoim rodzaju świadectwo posługi w nauczaniu ludzi i narodów wzajemnego poszanowania oraz zjednoczenia w wierze. Jako przedstawiciele kultury i religii greckiej Bracia Sołuńscy nigdy nie odnieśli się z pogardą do wschodniej lub zachodniej tradycji Kościoła. Znając wielkość jednej i drugiej, korzystali z depozytu obu i uczyli także z nich korzystać innych, tak aby poznając istniejące odmienności, móc jednocześnie budować jedność w wielości. To najwyższy wzór działania w duchu służenia dobru wspólnemu, który nie utracił na znaczeniu i do dziś może być traktowany jako nie dościgniony w ruchu ekumenicznym.

 

 

The Cyril and Methodius Work of the Slavs Christianization

Summary

 

Summing up this brief reflection on the work of Christianization done by the Saints Cyril and Methodius, let me once again refer to the intuition of F. Grivec, who observed that the Apostles of Slavs are the great spiritual patron saints of equal rights for all nations and the universal unity of the Church. This is why they fully deserve to be adored by both the Church of East Orthodox tradition and the Church of West tradition. What is more, the concern of their whole lives for the unity of Christians should one day connect the East and the West into the one Christian Family.

 

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:08 - Natalia Haniewska