We współczesnej teologicznej debacie nie powinno zabraknąć głosu św. Tomasza. Dotyczy to także dyskusji o podejściu do tajemnicy Chrystusa i historii zbawienia. Wbrew pozorom, na podstawie których sądzi się czasami jego dzieło, propozycja Doktora powszechnego jest wciąż w tej dziedzinie ważnym głosem i źródłem inspiracji.

 

Summary


FUNCTIONS AND FEATURES OF CATHOLIC CHUCH IN UKRAINIAN-BIZANTINE RITE – ECCLESIOLOGICAL ANALYSIS.

 


The reality of the Greek-Catholic Church of Byzantine-Ukrainian rite indicates that it is rooted within the Universal Church. At the same time it has its particular characteristics of the Eastern Catholic Churches and form its ecclesiastical identity. We can enlist the following features: an emphasis on the particularity, koinonia (the fellowship of the HolySpirit) and Eucharistic ecclesiology; and also the  cooperation between civil (cathedral) and monastic traditions with predominance of the monastic spirituality and abundance of the liturgical life. The essential characteristics of the Greek-Catholic Church were and remain as following: deep understanding of the cult of martyrdom and its practice and also the missionary message to certain nations and communities.Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:19 - Natalia Haniewska