Recencje rozpraw habilitacyjnych

  1. M. Pyc, Chrystus. Piękno - Dobro - Prawda. Studium Chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej teologicznym układzie (Poznań 2002, ss. 656) + dorobek naukowy, rec.: 14.12.2002 r. Kolokwium: Opole, 28.02.2003 [druk: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego", Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 9(2003) nr 1(17), s. 35‑37].
  2. H. Szmulewicz, Chrystocentryzm eschatologii. Analiza polskich publikacji teologicznych po ukazaniu się „Katechizmu Kościoła Katolickiego" (1992-2002) w kontekście postulatu eschatologii chrystocentrycznej A. Nossola (Tarnów 2003, ss. 405) + dorobek naukowy, rec. 12.2003. Kolokwium: Lublin, 21.01.2004.
  3. M. Kowalczyk, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła. Studium teologiczno-dogmatyczne (Ząbki 2005, ss. 314) + dorobek naukowy, rec. 15.09.2005 r. Kolokwium: Warszawa, 11.2005.
  4. J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II (Kraków 2006, ss. 343) + dorobek naukowy, rec. 18.06.2006. Kolokwium: Kraków, 26.06.2006.
  5. P.P. Maniurka, Słowo i obraz. Teologiczno-ikonograficzna analiza ilustrowanego poematu maryjnego Driu liet von de maget (XII w.) (Opole 2006, s. 234) + dorobek naukowy, rec. 23.10.2006 r. Kolokwium: Opole, 27.11.2006.
  6. M. Wojtczak, Aus zwei Glaubenswelten. Bekenntnisse konvertierter Autorinnen (Frankfurt am Main 2006, ss. 229) + dorobek naukowy, rec. 11.11.2006, Kolokwium: Poznań.
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2008, godz. 16:01 - Krzysztof Góźdź