Być chrześcijaninem – co to właściwie znaczy? Czym jest chrześcijaństwo   w swej najgłębszej istocie? Co teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI   wnosi do rozumienia christianoi i christianitas – pojęć, rzeczywistości, egzy- stencjalnej głębi? Promienie odpowiedzi na wszystkie te pytania schodzą się  w jeden punkt, w jedno centrum, którym jest On – Jezus Chrystus, Przebity,   z którego oglądu (okiem ciała, rozumu, serca, woli, wiary) wynika wszystko,   wszelkie rozumienie, wszelka nowość, wszelka istota rzeczy: chrześcijaństwa   i życia jako takiego.

 

RELIGIO VERA. REALITY OF CHRISTIANITY – CHRISTIAN DIMENSION OF REALITY ACCORDING TO JOSEPH RATZINGER/BENEDICT XVI

 

Summary

 

The biblical history of salvation results in tightening the bond between God and man more and more closely, though there is a sudden change in the quality between the Old and New Testaments that makes the bond so far expressed through the Covenant to fulfil itself in the theandric communion in the Person of Jesus Christ. Christianity arises as a communion and, as such, it fulfils itself in the Church, through the Holy Spirit: it consists in making a gift of oneself and relying on the gift. J. Ratzinger/Benedict XVI shows how Christianity not only enters the structures of reality, but – in fact − constitutes its most appropriate − since salutary − structure and a hermeneutic key to understand man. What seems paradoxical, or even nonsensical in Christianity, as a matter of fact, breaks the absurdity of atheistically ideologised structure of the world and thinking. Key words: Christology, Incarnation, Covenant, communion, faith, gift, Christianity, the world, religion

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014, godz. 07:59 - Natalia Haniewska