„Szansą dla teologii i dla uniwersytetu, prawdziwym pożytkiem dla obu stron jest pamięć teologii o tym, że mieszka ona nie tylko w domu nauki i tym samym posiada potencjał pozanaukowy – jako scientia sui generis. Jest wiedzą duchową, żyje kontekstem Kościoła, jego pastoralnym, ewangelizacyjnym oddechem.”

 

J. Szymik, CONTEMPORARY TASKS OF THEOLOGY. THE VISION OF J.RATZINGER/BENEDICT XVI

Summary


The opportunity for both theology and the university, a real benefit for the two sides is the remembrance of the fact that theology dwells not only in the house of science – and by this virtue possesses a potential that goes beyond science – as scientia sui generis. It is a spiritual knowledge, it lives thanks to the context of the Church; its pastoral and evangelising breath.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:11 - Natalia Haniewska