Rzeczywistość Kościoła greckokatolickiego tradycji bizantyjsko-ukraińskiej ukazuje jego zakorzenienie w łonie Kościoła Powszechnego. Współwystępuje ono ze specyficznymi cechami przynależnymi wschodnim Kościołom katolickim, tworzącymi ich tożsamość eklezjalną. Do tych cech możemy zaliczyć następujące: podkreślenie partykularności, komunijności i eklezjologii eucharystycznej oraz współoddziaływanie tradycji cesarskiej i monastycznej, z przewagą monastycznej duchowości i bogactwem życia liturgicznego. Istotnymi cechami Kościołów greckokatolickich były i są: szeroko rozumiany kult męczeństwa i jego praktykowanie, a także posłannictwo do konkretnych narodów i społeczności.

 

M. Pyc, DO WE HAVE A RIGHT TO HOPE FOR UNIVERSAL SALVATION? A REFLECTION ON SALUTARY UNIVERSALISM IN THE THOUGHT OF JOHN PAUL II AND BENEDICT XVI

Summary


Do we have a right to hope for universal salvation? This key issue of the present-day theological discussion has had an impact on the thought of the contemporary popes: John Paul II and Benedict XVI. In their teachings they speak a lot of the salutary hope. Both popes, in essence, express the same conviction that the salutary will of God is universal – God wants all people to be saved and to get to know the truth.

 

 

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:19 - Natalia Haniewska