Prawda o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże stanowi jeden  z istotnych elementów antropologii teologicznej, wskazujący na egzystencjalny związek człowieka z Bogiem. Kondycja człowieka jako obrazu Stwórcy  w zasadniczy sposób przenika wszystkie wymiary ludzkiego życia, ukazując  je w nowym świetle. Poza tym obraz i podobieństwo Boże człowieka rozwija  się w ciągu całej jego ziemskiej historii, dokonując jej zdynamizowania i głębokiego  przeobrażenia.  

 

Man created to be the picture and likeness of God . Icon icity of a human being from a personal istic perspective

Summary

The creation of a human being to be the picture and likeness of God is a foundation and a basic thesis of each theological anthropology. This article is an attempt to present this subject from a personalistic perspective. Within the analysis of the issue, four closely related questions have been considered: 1) Imago Dei – the original creation of man, 2) Imago Christi – salvific iconicity, 3) Imago Trinitatis – social likeness to God, and 4) Iconistic dynamics.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2013, godz. 20:04 - Natalia Haniewska