Ks. mgr lic. Tomasz Gałuszka

 

 

Urodził się 5 lutego 1983 roku w Jaśle. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w Sieklówce. W 2002 roku ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i w tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 2008 roku obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Motyki. Dnia 10 maja 2008 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. W 2010 roku rozpoczął studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a rok później studia z prawa na tym samym wydziale. W 2013 roku obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z kościelnego prawa procesowego pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty-Telusiewicz, prof. KUL pt. "Argumentacja wykluczenia dobra potomstwa w skardze powodowej na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim w Rzeszowie". W tym samym roku uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego i rozpoczął studia doktoranckie na seminarium z kościelnego prawa procesowego.

 

Dyżur w Katedrze:

Zawieszony do 30 września

 

Kontakt:

galuszka.tomasz@gmail.com

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016, godz. 12:03 - Marta Greszata-Telusiewicz