logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

AKTUALNOŚCI IHS KUL

Zdjęcia ze spotkania

 

Batruch_IRM0354.jpg

 

 

Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lublinie  jest ks. mitrat dr Stefan Batruch. Urodził się w Miastku na Pomorzu Środkowym. W 1982 r. po zdaniu matury i uzyskaniu dyplomu dojrzałości wstąpił do zakonu bazylianów i kontynuował naukę w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Po dwóch latach przeniósł się do Seminarium Lubelskiego, które zakończył w 1989 r. W tym okresie angażował się aktywnie w pracę duszpasterską wśród młodzieży, był współorganizatorem greckokatolickiego ruchu młodzieżowego Sarepta, prowadził spotkania katechizacyjne ze studentami lubelskich uczelni, pełnił obowiązki dziekana alumnów greckokatolickich, organizował sesje naukowe i różne uroczystości okolicznościowe. Jako alumn brał czynny udział w proseminarium z Pisma Świętego prowadzonym przez ks. profesora Józefa Kudasiewicza. Pod jego kierunkiem napisał i 30 maja 1989 r. obronił pracę magisterską pt. „Perykopa mędrców ze wschodu (Mt 2, 1-12) w tekstach oficjum liturgicznego kościoła bizantyjskiego na okres Bożego Narodzenia”. Zaraz po uzyskaniu absolutorium udał się na roczną praktykę formacyjną do klasztoru „Studion” mnichów św. Teodora Studyty w Marino koło Rzymu. Po powrocie do Lublina rozpoczął studia licencjackie z teologii duchowości. Święcenia diakonatu przyjął w Lublinie 8 grudnia 1990 r. z rąk biskupa Jana Martyniaka w kościele seminaryjnym. Ten sam hierarcha wyświęcił go na kapłana dnia 4 maja 1991 r. w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w rodzinnym Białym Borze. Po święceniach kontynuował równocześnie studia licencjackie z teologii duchowości oraz poradnictwa psychologicznego i psychoterapii na KUL-u, które ukończył w 1993 r.
Parafia greckokatolicka w Lublinie, w momencie jej kanonicznego erygowania 1 stycznia 1993 r., nie posiadała własnej świątyni ani domu parafialnego. Liczyła w tym czasie około stu wiernych. Początkowo wynajmowano dla potrzeb kultowych kościół rektoralny przy ul. Zielonej. Taki stan jednak nie był zadowalający, gdyż liturgia bizantyjska wymaga zupełnie innego układu przestrzennego świątyni niż łacińska, było to zatem rozwiązanie prowizoryczne i tymczasowe. Przy wsparciu lubelskiego środowiska konserwatorskiego podjął się niezwykle oryginalnego przedsięwzięcia – translokacji zabytkowej osiemnastowiecznej cerkwi greckokatolickiej z przygranicznego Tarnoszyna, także poczynił starania związane z pozyskaniem środków na zakup domu dla potrzeb duszpasterskich. Zamiary zostały uwieńczone sukcesem. W roku 1995 został zakupiony dla parafii budynek przy Al. Warszawskiej, a dwa lata później została zrekonstruowana na Sławinku zabytkowa cerkiew greckokatolicka. To unikalne przedsięwzięcie zostało zauważone i nagrodzone przez Ministra Kultury „Sybillą-2002”, a przez Marszałka Województwa – doroczną Nagrodą Kulturalną.

Równocześnie ks. Batruch prowadził szeroką działalność pastoralną, dydaktyczną, charytatywną i naukową.  Udzielał wywiadów na łamach lokalnych i ogólnokrajowych gazet. Występował w szeregu programach i reportażach radiowych i telewizyjnych, był komentatorem pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Ukrainę dla Polskiej Telewizji. 6 grudnia 2001 r. obronił z wyróżnieniem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozprawę doktorską pt. „Model życia chrześcijańskiego w świetle pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego”, pisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Misiurka. Od 2002 roku był współpracownikiem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Uniwersytetu św. Pawła w Ottawie, a od 2005 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Uczestniczy w pracach sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego, która pierwszą statuetkę maku i bławatu, wyrastających z jednego korzenia, wręczyła Janowi Pawłowi II, niestrudzonemu orędownikowi pojednania i pokoju w dowód szacunku i uznania. Zainicjował spotkania na granicy polsko-ukraińskiej pod nazwą „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”, które cieszą się ogromną popularnością i uzyskały liczne wyróżnienia i nagrody, między innymi Srebrny Krzyż Prezydenta Polski i Medal Prezydenta Ukrainy. Od kilku lat komentuje dla Polskiej Telewizji Pontyfikalne Liturgie greckokatolickie z dorocznych uroczystości w Białym Borze, Koszalinie, Przemyślu, Chrzanowie, Górowie Iławeckim, Węgorzewie, Komańczy, Lublinie. Powołał Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, która zajmuje się ratowaniem architektury sakralnej, między innymi renowacją cerkwi w Korczminie i kościoła w Wyżnianach k. Lwowa. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie i członkiem Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie oraz Rady Programowej Muzeum Wsi Lubelskiej.


 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 09:45 - Ireneusz Marciszuk