Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera - teolog, psycholog, doktor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny, wykładowca KUL i wielu innych krajowych oraz zagranicznych Uczelni. Jest Emerytowanym Profesorem i założycielem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej. Ks. prof. dr hab. Cekiera opublikował ponad 350 artykułów z zakresu patologii społecznej, profilaktyki, psychoterapii i resocjalizacji. Jest autorem książek: „Etiologia i motywacja usiłowanych samobójstw", „Toksykomania", „Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych", „Ryzyko uzależnień", współautorem pozycji „Palenia tytoniu - wolność czy zniewolenie?", „Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka" i innych. Członek licznych towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współpracuje ze Światową Federacją Wspólnot Terapeutycznych w Nowym Jorku, Federacją Europejską, z International Council on Alcohol and Addiction w Lausanne, Światową Federacją Zdrowia Psychicznego.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, godz. 11:38 - Radosław Bułtowicz