Biogram

Herbut Józef, ur. 1933, studia na Wydziale Filozofii KUL w l. 1957-1961; doktorat w 1962; habilitacja w 1978; prof. ndzw. od 1987; prof. tytułowy od 1992, zatrudniony na stanowisku prof. zw. jako Kierownik Katedry Metodologii Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; Kierownik Katedry Filozofii na Wydziale Teologii w Uniwersytecie Opolskim w l. 1994-2004.

Funkcje naukowo-organizacyjne

członkostwo w Redakcji Zeszytów Naukowych KUL w l. 1989-2003;
członkostwo w Senackiej Komisji do spraw Wydawnictw KUL od 1987;
członkostwo w Redakcji Encyklopedii Katolickiej KUL od 2000.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Towarzystwo Naukowe KUL;
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu;
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2005.


Autor: Józef Herbut
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2006, godz. 18:10 - Ewa Grygierzec