Ważniejsze publikacje

Książki

1. Hipotezy w filozofii bytu, Lublin 1978;
2. Metoda transcendentalna w metafizyce, Opole 1987;
3. Leksykon filozofii klasycznej (red.), Lublin 1997;

Artykuły

1. Problemy teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim, Rocz. Filoz. 37(1987) z.1;
2. Ideologia a doktryna religijna, w: Oblicza dialogu, Lublin 1992;
3. Aktualność transcendentalnej metody filozofowania, Rocz. Filoz. 39-40 (1992) z.1;
4. Założenia i metody etyki konsensywnej, w: Studia metafilozoficzne I, Lublin 1993;
5. Filozofia procesualna A.N. Whitedheada, w: Filozofować dziś. Z badań nad filozofią współczesną, Lublin 1995;
6. Bóg filozofów, w: Studia metafilozoficzne II, Lublin 2002;
7. O możliwości poznawania cudów dziś, Rocz. Filoz. 51(2003) z.3.Autor: Józef Herbut
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2006, godz. 14:44 - Ewa Grygierzec