Główne dziedziny zainteresowań

(1) metody filozoficzne proste oraz powstające z ich kombinacji różne metody złożone, stosowane we współczesnych kierunkach filozoficznych;
(2) struktura języka religijnego, semiotyczne funkcje jego wyrażeń, sposoby uprawomocniania jego zdań i norm.

Autor: Józef Herbut
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2006, godz. 14:43 - Ewa Grygierzec