drmw_120

Dane osobowe

Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel ur. się 18 lipca 1966 r. w Kędzierzynie-Koźlu. W 1985 r. podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie na Wydziale Teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W kwietniu 1991 r. uzyskał tytuł magistra teologii KUL na podstawie rozprawy pt. Noogeneza w twórczości Juliusza Słowackiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława Stanisława Bartnika. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1991 r. W latach 1992-94 odbył studia specjalistyczne z teologii biblijnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując dyplom licencjacki z teologii biblijnej. W latach 1995-98 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1996 r. został delegowany na studia w Uniwersytecie Hebrajskim. W 1998 r. uzyskał dyplom licencjacki z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i od października 1998 r. rozpoczął studia doktoranckie z nauk biblijnych w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. 4 października 1999 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej na Wydziale Teologii KUL po obronie pracy pt., Aposynagōgos - ekskomunika judeochrześcijan z synagogi (J 9:22; 12:42; 16:2), napisanej pod kierunkiem O. prof. dr hab. Hugolina Langkammera. W lutym 2000 r. przedstawił w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie pracę naukową (Memoire) pt. ‘The ‘Western’ Text and the Interpretation of Jn 8:31-59. An Attempt in Textual Criticism napisaną pod kierunkiem Prof. Marie-Émile Boismard, O.P. Praca ta uzyskała akceptację Rady Naukowej w jerozolimskiej École Biblique i w maju 2000 r. został dopuszczony do konferencji publicznej (lectio coram), którą przeprowadził pomyślnie. 13 listopada 2003r. jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych po obronie pracy pt., Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context, napisanej pod kierunkiem Prof. Luca Devillersa, O.P. 6 czerwca 2005 r. z wynikiem pozytywnym odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu. Od października 2000 r. został zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze asystenta, następnie adiunkta a od stycznia 2006 r w charakterze kierownika Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

- Relacje między chrześcijaństwem a judaizmem
- Literatura targumiczna i rabinacka
- Pisma qumrańskie
- Apokryfy Starego i Nowego Testamentu
- Języki starożytne (hebrajski, aramejski, syryjski i grecki)
- Pisma Janowe

Publikacje naukowe:

Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii(J 9,22; 12,42; 16,2) (Kielce: Verbum. Instytut Teologii Biblijnej 2002); Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim szlaku męki ku zmartwychwstaniu (Kraków: Królowa Pokoju 2004); Antyjudaizm, a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu (Lublin: Wydawnictwo KUL 2005); List do Efezjan. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005); Listy Janowe. Wstęp i komentarz. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005); Who are the father and his children in Jn 8:44? The literary, historical and theological analysis of Jn 8:44 and its context (Paris: Gabalda et Cie 2005). Redakcja książki: Deus meus et omnia. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera (Lublin: Wydawnictwo KUL 2005).

Hobby:

Muzyka klasyczna, poezja, judaistyka, podróże szlakami biblijnymi, tenis i pływanie.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015, godz. 12:58 - Ewa Zięba