ŻYCIORYS:

Joachim Jan Kondziela (1932 – 1992)

          Ksiądz Joachim Jan Kondziela urodził się 24 czerwca 1932 roku w rudzie Śląskiej – Kochłowicach. Studiował w latach 1959 – 1966 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalizacja filozoficzno – społeczna). Zatrudniony w KUL od 1963 jako asystent; a w 1966 został doktorem filozofii w zakresie nauk społecznych, 1973 – habilitacja, 1975 – docent Katedry Etyki Społecznej i Gospodarczej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, 1981 – docent Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na WNS. W1988 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 roku profesorem zwyczajnym;1975 – kierownik Katedry Etyki Społecznej i Gospodarczej, 1975 – 1979 kierownik specjalizacji filozoficzno – społecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

       W latach 1981 – 1992 był kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej, WNS, SS; Współorganizator polsko – niemieckich sympozjów w zakresie nauk społecznych (KUL i Fundacja Konrada Adenauera), promotor doktoratów honorowych kanclerza RFN Helmuta Kohla (1989) i prof. Zbigniewa Brzezińskiego (1990). Od 1990 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komitetu Nauk Politycznych PAN. Główne nurty badawcze: współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, katolicka nauka społeczna.

     Jest autorem m.in. takich prac jak: Filozofia społeczna (Lublin 1972), Badania nad pokojem (Warszawa 1974), Osoba we wspólnocie,. Z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej (Katowice 1987), Normatywne aspekty wychowania dla pokoju, „Rocznik Nauk Społecznych KUL”, t. VII, 1979, Rozwój nauki społecznej Kościoła na temat pokoju od Piusa Xll do Jana Pawła ll, „Życie Katolickie” 6/1985, Nauka społeczna Kościoła na temat związków zawodowych i innych form emancypacji świata pracy, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, t. XL, zesz. 1, 1983, Existential need of peace, w mat. kongresu Intelektualiści dla pokojowej przyszłości świata, Warszawa 1986, Catholic Perspectives on Life in Peace, „Bulletin of Peace Proposals”, 3/1987, Pokój w nauce Kocioła: Pius XII – Jan Paweł II (Lublin 1992). Pisał artykuły, rozprawy naukowe z zakresu filozofii społecznej, katolickiej nauki społecznej, stosunków międzynarodowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zmarł19.IX.1992 w Lublinie.

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 21:56 - Alina Betlej