Ks. prof. Roman Dzwonkowski, emerytowany profesor Wydziału Nauk Społecznych KUL, został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP odznaką „Bene merito” za troskę o rodaków za granicą, zwłaszcza na Wschodzie. Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się 27.02.2017 r. i  została poprzedzona wykładem ks. prof. Romana Dzwonkowskiego pt.: „Czy początek końca polskich mniejszości na Wschodzie?”. Honorowe odznaczenie „Bene merito” przyznawane jest od 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi!

Więcej

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:03 - Maria Mazurek-Olszowa