16 września 2015 roku w programie „Halo Polonia” TVP POLONIA podczas rozmowy z prof. dr. hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem na temat literatury polsko-żydowskiej zostały zaprezentowane książki wydane przez Towarzystwo Naukowe KUL w ramach serii wydawniczej Towarzystwa Naukowego KUL i Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL:

 

TOM I: Anna Jeziorkowska-Polakowska, Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-1939), Lublin: TN KUL 2010, ss. 259. 
TOM II: Monika Szabłowska-Zaremba, Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga, Lublin: TN KUL 2010, ss. 186.                                                
TOM III: Sławomir Jacek Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin: TN KUL 2011, ss. 210. 
TOM IV: Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia - kultura - literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek, Lublin: TN KUL 2012, ss. 399.
TOM V: Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin: TN KUL 2013, ss. 340.

 

Fragment rozmowy:

 

 

Całe wideo do obejrzenia na stronach programu „Halo Polonia” (00:43:05 – 00:50:37) w TVP POLONIA.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 13:05 - Stanisław Sarek