Projekt „Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Autor: Edyta Kołtun
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 11:44 - Edyta Kołtun