28 kwietnia w siedzibie Huty Stalowa Wola podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Celem porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego wyposażenia.

Strony porozumienia będą prowadziły wspólne prace rozwojowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, ubiegały się o granty badawcze, w tym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, upowszechniały wyniki prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, a także prowadziły specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Ponadto studenci KUL będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w spółkach zależnych PGZ, a uniwersytet będzie mógł tworzyć nowe kierunki i specjalności studiów w odpowiedzi na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ze strony KUL współpracę z PGZ podejmie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który ma zarówno odpowiedni potencjał naukowy i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy, jak i infrastrukturę badawczą, umożliwiającą prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarze innowacji i nowych technologii.