W marcu 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał umowę o dofinansowanie nowego projektu KUL BIKE & BREAKFAST - innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny”.

Projekt otrzymał łącznie 89,5 punktów i zajął 1 miejsce na liście wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie piątego naboru pn.: Rozwój infrastruktury i usług  turystycznych” nr publikacji 5/LPK/IUT/2014 w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

Numer publikacji: 5/LPK/IUT/2014. Nr projektu LDG-5/LPK/IUT/25/2014

Wartość końcowa projektu po rozliczeniu: 76 035,74 zł.

Wartość dofinansowania: 64 630,38 zł tj. 18 780,25 CHF

 

Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

 

Celem ogólnym projektu było wdrożenie w okresie od 1 kwietnia do 15 lipca 2015 roku innowacyjnej oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej na terenie podregionu Nałęczów –Puławy - Kazimierz Dolny poprzez rozwój oferty Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (DPT KUL) w Kazimierzu Dolnym i stworzenie z niego atrakcyjnego ośrodka, oferującego usługi noclegowe i rekreacyjne oraz wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego dla osób zainteresowanych poznawaniem kulturowych i turystycznych walorów subregionu. Dzięki wykorzystaniu magnetycznego potencjału Kazimierza Dolnego projekt przyczynia się do przyciągnięcia większej grupy turystów, którzy zapoznają się z ofertą całego subregionu. Umożliwienie odwiedzającym Kazimierz Dolny łatwego dotarcia do innych atrakcji subregionu będzie miało pozytywny wpływ na jego zrównoważony rozwój. Cel ten wpisuje się w cele Programu Szwajcarskiego i  Projektu / Programu: „EUROszansa dla Lubelszczyzny” . Ułatwi on osiągnięcie celów Planu Rozwoju Turystyki (szczególnie produktu turystycznego „Rowerem po terenie” oraz „Wisłą łączy”, a pośrednio produktów z obszaru 3.1.3. Dziedzictwo Historyczne, Kulturowe, Religijne Subregionu, takich jak: „Szlak Otwartych Kościołów”, „Zakochaj się w…”, oraz „Inspirujący Trójkąt”). W tym zakresie jest to działanie bardzo ważne dla społeczeństwa, ponieważ sukces projektu bezpośrednio przełoży się na długotrwałe korzyści społeczności lokalnych subregionu oraz samych odwiedzających DPT KUL, dla których zdrowy wypoczynek w okolicach Kazimierza może stać się tradycją mającą pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia. Biorąc pod uwagę wcześniejszy stopień wykorzystania bazy noclegowej DPT, podniesienie atrakcyjności naszej oferty dzięki „KUL bike & breakfast” powinno podnieść stopień średniego wykorzystania bazy. Z naszych obliczeń wynika, że dzięki realizacji tego projektu rocznie do subregionu dotrze dodatkowo ok. 450 odwiedzających. Ze względu na to, że również większa liczba z gości DPT skorzysta z form aktywnego zwiedzania subregionu, skutek tego wzrostu będzie szczególnie odczuwalny dla okolicznych miejscowości, gdzie korzystający z turystyki rowerowej skorzystają z oferty kulturalnej i gastronomicznej.

 

Cele szczegółowe (bezpośrednie) niniejszego krótkiego projektu były następujące:

 

1) rozwój oferty usługowej o możliwość organizacji wyżywienia (typu śniadania, grill) dla osób korzystających z noclegów oraz organizację spotkań towarzyskich (typu wystawy, wieczorne ogniska lub grill)

 

2) rozwój oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej na terenie podregionu Nałęczow –Puławy - Kazimierz Dolny poprzez stworzenie oferty aktywnego wypoczynku dla gości DPT KUL poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego i turystycznego (typu rowery zwykłe i z napędem elektrycznym, kijki nordic walking, rolki itp.)

 

3) rozwój oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej poprzez wypromowanie istniejących ścieżek rowerowych na terenie podregionu Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny oraz wzbogaconego katalogu świadczonych usług poprzez działania promocyjno-informacyjne (w tym utworzenie profesjonalnej strony www DPT KUL i marketingowi bezpośredniemu docierającemu do potencjalnych klientów w kraju i za granicą).

 

Projekt będzie miał bezpośredni pozytywny i długoterminowy wpływ dla społeczności lokalnych, korzystających ekonomicznie z większej liczby turystów zapoznających się z turystycznymi i kulturowymi walorami subregionu Nałęczów –Puławy –Kazimierz Dolny.

Z oferty usługowej DPT KUL, w tym z nowoutworzonej wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego mogą korzystać uczestnicy organizowanych w okolicy imprez i wystaw turyści z kraju i zagranicy, dla których zdrowy wypoczynek w okolicach Kazimierza może stać się tradycją mającą pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia.

Partnerem wspierającym w naszych działaniach w trakcie realizacji projektu była Gmina Lublin. Rola partnera polegała na wymianie know - how w zakresie polityki rowerowej oraz na promowaniu wypożyczalni rowerów wśród potencjalnych użytkowników z Lublina.

 

Realizatorem projektu była Sekcja Funduszy Strukturalnych w ramach Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 12:24 - Piotr Siemaszko