Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
na statystycznej mapie Lubelskiego Festiwalu Nauki

 

Liczba projektów przygotowanych przez poszczególne
wydziały i agendy w kolejnych edycjach Festiwalu

Wdział/agendy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wydział Teologii 5 5 8 5 7 8 8 14 25
Wydział Prawa, PKiA -  - 4 3 4 6 4 9 7
Wydział Filozofii 2 5 6 8 5 17 22 43 36
Wydział Nauk Hum. 10 7 6 25 27 18 14 19 43
Wydział Nauk Społ. 7 5 6 11 23 32 40 35 57
Wydział Mat.-Przyrodn.  25 8 18 31 28 43 76 76 81
WZNoS w Stalowej Woli - - - - - 12  11 12 70
WZPiNoG w Stalowej Woli - - - - - 1  1 4 5
WZNPiE w Tomaszowie L. - - - - - 13  15 16 17
Biblioteka Uniwersytecka - - - 10 5 9 14 16 11
Studium PNJO - - - 15 14 22 21 30 28
Pozostałe agendy - - - 22 15 21 15 9 21
Razem projektów
na KUL-u
49 30 48 130 133 202 241 282 401
Razem projektów
na Festiwalu
232 177 237 340 438 657 792 824 1002

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 06:22 - Andrzej Zykubek